• 江戸時代から続く、人吉温泉郷で最も歴史の深い旅館 ที่พักที่มีทั้งน้ำแร่จากแหล่งต้นน้ำ อันมีสรรพคุณเสริมความงามแก่ผิวพรรณ และความเก่าแก่ยาวนาน เรียวกังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในแหล่งน้ำพุร้อนฮิโตะโยะชิ ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
  • 江戸時代から続く、人吉温泉郷で最も歴史の深い旅館 ที่พักที่มีทั้งน้ำแร่จากแหล่งต้นน้ำ อันมีสรรพคุณเสริมความงามแก่ผิวพรรณ และความเก่าแก่ยาวนาน เรียวกังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในแหล่งน้ำพุร้อนฮิโตะโยะชิ ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
  • 江戸時代から続く、人吉温泉郷で最も歴史の深い旅館 ที่พักที่มีทั้งน้ำแร่จากแหล่งต้นน้ำ อันมีสรรพคุณเสริมความงามแก่ผิวพรรณ และความเก่าแก่ยาวนาน เรียวกังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในแหล่งน้ำพุร้อนฮิโตะโยะชิ ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
  • 江戸時代から続く、人吉温泉郷で最も歴史の深い旅館 ที่พักที่มีทั้งน้ำแร่จากแหล่งต้นน้ำ อันมีสรรพคุณเสริมความงามแก่ผิวพรรณ และความเก่าแก่ยาวนาน เรียวกังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในแหล่งน้ำพุร้อนฮิโตะโยะชิ ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยเอโดะ
  • 江戸時代から続く、人吉温泉郷で最も歴史の深い旅館 ที่พักที่มีทั้งน้ำแร่จากแหล่งต้นน้ำ อันมีสรรพคุณเสริมความงามแก่ผิวพรรณ และความเก่าแก่ยาวนาน เรียวกังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในแหล่งน้ำพุร้อนฮิโตะโยะชิ ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

นาเบะยะอาคารหลัก ซึ่งเปิดกิจการมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ปี 1829 โดยให้ความสำคัญยิ่งกับ “ความไว้วางใจ”

ที่ได้รับจากแขกของเราทุกท่านมาตลอดเวลาอันยาวนาน ดำเนินการมาตั้งแต่ยุคเอโดะในฐานะที่พักคนเดินทางแห่งแคว้นซางาระ
เราภูมิใจเสนอทำเลที่สามารถเห็นแม่น้ำคุมะกาวาและฐานปราสาทฮิโตะโยชิได้จากห้องพักทุกห้อง
เรามีความสุขที่ได้รับการยอมรับจากแขกของเราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญออนเซ็น ด้วยคุณภาพน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ไหลตรงมาจากแหล่งต้นกำเนิด (ไม่ผสมน้ำประปา, ไม่ผ่านเครื่องทำน้ำร้อน)
นอกจากนั้นแล้ว อาหารชุดไคเซกิที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่นก็ได้รับการชื่นชมด้านรสชาติ

นาเบะยะอาคารหลัก


แหล่งน้ำแร่ฮิโตะโยชิ ได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูทิศใต้ของคุมาโมโตะ เป็นเมืองที่ตั้งของปราสาทอายุ 800 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบกลางลำน้ำคุมะกาวา มีทัศนียภาพที่งดงามผันเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และชื่นชมความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็น

ความจริงใจและความน่าเชื่อถือ

พื้นที่ตรงกลางนี้ในปีบุงเซที่ 12 (ค.ศ. 1829) ได้เริ่มกิจการของโรงแรมนี้ขึ้นในฐานะที่พักคนเดินทางแห่งแคว้นซางาระ และทำการค้าของเบ็ดเตล็ด หม้อ กาน้ำ และเครื่องถ้วยชาม
จากนั้นมาเราได้กลายเป็นเรียวกังเพื่อการท่องเที่ยวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เราได้ปรับปรุงพื้นที่และการบริการให้เหมาะสมขึ้น และพยายามอย่างที่สุดที่จะตอบสนองทุกความหวังของแขกทุกท่าน เพื่อรักษาไว้ซึ่ง “ความไว้วางใจ” ที่ได้รับมาตลอดกว่าร้อยแปดสิบปี ในครั้งต่อไปก็ขอฝากโรงแรมของเราไว้ในการพิจารณาของทุกท่านด้วย

นาเบะยะอาคารหลัก ซึ่งเปิดกิจการมาตั้งแต่ยุคเอโดะ ปี 1829 โดยให้ความสำคัญยิ่งกับ “ความไว้วางใจ”

05 เมืองมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น “ฮิโตะโยชิ”

ฮิโตะโยชิเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัด ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินคุมาโมโตะ 60 นาที จากสนามบินคาโงชิมะ 50 นาที
สร้างขึ้นบนที่ราบแอ่งกระทะฮิโตะโยชิ ที่ล้อมรอบด้วยแนวเขาคิวชู ขึ้นชื่อด้วยแหล่งน้ำพุร้อนที่กระจายไปตามแนวแม่น้ำคุมะกาวาและการล่องเรือ
บริเวณใจกลางของเขตฮิโตะโยชิ-คุมะ
เมืองนี้รุ่งเรืองขึ้นในฐานะเมืองที่ตั้งปราสาทของตระกูลซางาระแห่งแคว้นฮิโตะโยชิ
ที่บริเวณกลางใจเมืองมีศาลเจ้าอาโออิอาโสะซึ่งเป็นสมบัติของชาติหนึ่งเดียวของจังหวัดคุมาโมโตะ เมืองที่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานนี้ได้รับการรับรองเป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษายน 2015 เพราะเป็น “ชุมชนซ่อนเร้นที่รุ่มรวยที่สุดของญี่ปุ่น มีวัฒนธรรม 700 ปีของซางาระที่เกิดขึ้น แล้วได้รับการอนุรักษ์และพัฒนามาตามยุคสมัย-ฮิโตโยชิคุมะ”

มรดกแห่งชาติญี่ปุ่น

“มรดกแห่งชาติญี่ปุ่น” คือการขึ้นทะเบียนที่กระทรวงวัฒนธรรมรับรอง “เรื่องราวเล่าขานของวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่นที่มีความพิเศษ หรือมีมนต์เสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น”
มากกว่าเรื่องราวเล่าขาน ที่นี่มีการดำเนินการเพื่อรักษา ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่อุดมด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ไปไม่เพียงในประเทศ แต่ถึงต่างประเทศด้วย

มรดกแห่งชาติญี่ปุ่น

Kumamoto/Hitoyoshi tourism